Räjähdyksen tukahduttaminen

IEP Räjähdyksen tukahdusjärjestelmä
Tämän tekniikan avulla tukahdutetaan räjähdys säiliössä tai suljetussa tilassa. Yksi eduista on, että ainetta ei pääse ympärillä olevalle alueelle. Henkilöstö ei altistu aineelle ja muiden prosessikoneiden turvallisuus varmistetaan.

Hallinta.

Pikasulkuventtiilit
Ainutlaatuinen venttiili, joka sulkeutuu erittäin nopeasti – räjähdyspaineen seurauksena – ja estää täten räjähdyksen leviämisen laitoksen muille alueille.

Paineilmaisin.

Tuuletus
Toimitamme monia erilaisia tuuletusjärjestelmiä, esimerkiksi normaalit sulkuventtiilit ja “räjähdysluukut”, jotka sulkeutuvat räjähdyksen jälkeen.

Tuuletus.